بسم الله الرحمن الرحیمدر این جلسه. طبق برنامه ای که گفتم خدمتتون. ابتدا یه مشخصات شناسنامه ای از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم گفتم. بعدش هم یه داستان از یکی از کرامت های ایشون.
خب قصه در مورد ضامن شدن حضرت برای یک اهو بود.
قضیه اینه که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم یه روز داشتند توی یه صحرا میرفتند. بعدش یه صدایی میشنوند که میگوید:
یا رسول الله !
نگاه میکنند میبینن کسی نیست.
تا سه بار.
در بار سوم میبینن 

ادامه در ادامه مطلب

یه اهو هست که یک شکارچی اون رو بسته. یعنی شکارش کرده.
آهو به حضرت میفرمایند این اعرابی منو شکار کرده. من دو تا بچه دارم که گرسنه هستند. میشه ضمانت من رو کنید تا من برم بچه هام رو برم شیر بدم و بیام؟
حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم تقاضای آهو رو به اعرابی  میگن  و ضمانت میکنن. بعدش اهو با خوشحالی میره پیش بچه هاش. بچه هاش که این رو میشنوند. میگن مادر ما شیر نمیخوریم تا بریم پیش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. بعدش همراه با مادر میان پیش حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و صورت به پاهای حضرت میمالند.
اعرابی با دیدن این چیز ها اهو رو آزاد میکنه و با گفتن شهادتین مسلمان میشه.
خب در اینجا من یه نکته رو متذکر شدم.
از بچه ها پرسیدم. آیا این اهو میتونست فرار کنه و دیگه بر نگرده؟
خب حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم ضامنش شده بودند و اون رو آزاد کرده بودند تا بره بچه هاش رو شیر بده و بیاد. خب بچه ها نظرات مختلفی میدادند. یکی میگفت نه ، چون پیامبر ضامنش شده و باید به حرف پیامبر گوش بده. یکی میگفت بله میتونه بره.
در اخر من بهشون گفتم خب آزاد شده بود نمیتوسنت دیگه بر نگرده؟
خب میتونست. ولی چرا برگشت؟
به خاطر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. به خاطر احترام ایشون.