بسم الله الرحمن الرحیم


در ابتدای جلسه دعای سلامتی آقا امام زمان رو میخونیم. بعدش صلوات و شروع.
با یه سوال شروع کردم.
چه قدر زور داری؟
خب بچه ها هر کدام عرض اندام میکردند و میگفتند من.
بعدش سوال بعدی گفته شد. با سوال و توضیحاتش بچه ها کم کم به قول معروف باشون خوابید.
میتونی بگی نه؟
فرض کن فردا امتحان داری ، عموت میگه بیا بریم فلان جا کمکم ، برات بستنی هم میخرم ، فلان چیز هم میخرم؟
چی بهش میگی؟
میتونی بگی نه؟ادامه در ادامه مطلب

خب این به همه پرسی گذاشته شد. هر کسی نظری میداد. بعضی ها میگفتند بله. بعضی ها میگفتند نه.
بعدش عکس یه دوراهی نشونشون دادم. بعدش گفتم بچه ها ما همیشه بین دو راهی هستیم. یکی کار خوب. یکی کار بد.
یکی از بچه ها همون موقع داشت کنار دستیش رو میزد. استفاده کردم از همین. گفتم مثلا شیطون میاد وسوسه میکنه. میگه بزن توی سر کناریت. به اون یکی حرف بد بزن.
میتونی بگی نه؟
چیکار میکنی؟
اون بچه نشست.
بعدش هم یه نمایش که عمو پورنگ و امیر محمد داشتند در این زمینه براشون گذاشتم.
پاور پوینت و کارتون رو برای دانلود میزارم