بسم الله الرحمن الرحیم
امسال سه جلسه کلاس دارم. با دو گروه سنی. هر گروه سه جلسه.
گروه های سنی یکی ( کلاس اول ، دوم و سوم)
یکی ( کلاس های چهارم ، پنجم و ششم)
البته فقط پسر ها
دو جلسه رو گذاشتیم برای آموزش مهارت های زندگی و یکی رو ائمه علیهم السلام شناسی.
باز دوباره با همان روش قبل.
قصه گویی به صورت پاور پوینت.