بسم الله الرحمن الرحیم
ابتدا شیوه کار رو خدمتتون عرض میکنم.
شیوه کار بنده کار قصه گویی به وسیله مصور کردن داستان ها با پاور پونت هست. البته این یه تیکه از کلاسه. در کلاس های سال قبل جلسه ما چند تیکه بود. یه تیکه قصه گویی. که اون وقت قصه های قرآنی میگفتم. بعدش یه کارتون چند دقیقه ای. البته این کارتون از قبل با فکر انتخاب شده. چون قراره که یک مفهموم و منظوری ازش برداشت بشه. خب بعد از قصه گویی این کارتون پخش میشد. بعدش از بچه ها نظر میخواستیم که منظور این کارتون چیه. بعدش یکی یکی میگفتند. این کار تا جایی ادامه پیدا میکرد تا اون منظور مورد نظر رو بگن. البته کمک و راهنمایی هم میکردم. مثلا اگه یکی نزدیک به منظور مورد نظر میگفت. میفگتم فلانی نزدیک شده. یا خودم یه راهنمایی همگانی میکردم. خلاصه اینطوری بچه ها رو به فکر کردن وا میداشتیم. یه قسمت دیگه هم گذاشتن عکس های بدون شرح بود. این طوری هم بچه ها رو به فکر کردن وا میداشتیم. و واقعا چه نظراتی هم بچه ها میدادند. بعضی هاش واقعا جالبه.