بسم الله الرحمن الرحیم
این گواهینامه کار منه.
چند وقت پیش مطلبی به ذهنم رسید که چه خوبه بقیه هم اینکارو کنن. اینکه به بچه ها گفتم که شما توی این چند مدت که من براتون کلاس داشتم چی یاد رفتید؟
من میخواستم با اینکار ببینم اصلا به هدفم رسیدم یا نه. و عیب های کارم رو بگیرم.
حالا دو تا از بچه ها فکر کردند که من این مطلب رو برای جایی میخوام. به خاطر همین اینطوری که در تصاویر زیر میبینید برای من نوشته اند:
آقای ...