بسم الله الرحمن الرحیم

پاور پوینت بسیار زیبای (( من کیم؟)) که در آن به بررسی دیدگاه های ادیان و تمدن های گوناگون بشری در اعصار مختلف در مورد ((زن)) و (( جایگاه او در جامعه)) پرداخته است.

یک نگاه بی طرفانه و تماما با منبع و سند از جمله تاریخ تمدن (( ویل دورانت)).

دانلود پاورپوینت (( من کیم؟))