بسم الله الرحمن الرحیم

در این جلسه هم مثل جلسات قبل ابتدا یک مشخصات شناسنامه ای گفتیم. و بعد داستانی از معصوم علیه السلام.

دانلود پاور پوینت معرفی امام رضا علیه السلام
دانلود داستان دعای باران امام رضا علیه السلام