بسم الله الرحمن الرحیم

در ابتدا مشخصات شناسنامه ای امام موسی کاظم علیه السلام را گفتیم. سپس یک داستان از حسن خلق ایشان به صورت مصور نقل کردیم  که متن داستان به شرح زیر است:

شیخ مفید ودیـگـران روایت کرده اند که در مدینه طیبه مردى بود از اولاد خلیفه دوم که پـیوسته حضرت امام موسى علیه السلام را اذیت مى کرد، ناسزا به آن جناب مى گفت، وهر وقت که آن جناب را مى دید به امیرالمؤمنین علیه السلام دشنام مى داد. تا آنکه روزى بعضى از کسان آن حضرت عرض کردند که بگذارید ما این فاجر را بکشیم، حضرت ایشان را نهى کرد از این کار نهى شدیدى وزجر کرد ایشان را وپرسید که...


ادامه در ادامه مطلب


 آن مرد کجا است؟ عرض کردند در یکى از نواحى مدینه مشغول زراعت است حضرت سوار شد از مدینه به دیدن اوتشریفه برد، وقتى رسید که او در مزرعه خود توقف داشت، حضرت به همان نحوکه سوار بر حمار خود بود داخل مزرعه شد آن مرد صدا زد که زراعت ما را نمال، از آنجا نیا، حضرت به همان نحوکه مى رفت رفت تا به اورسید ونشست نزد او، وبا اوبه گـشاده رویى وخنده سخن گـفت وسؤال کرد از اوکه چه مقدار خرج زراعت خود کرده اى؟ گفت: صد اشرفى، فرمود: چه مقدار امید دارى از آن بهره ببرى، گفت: غیب نمى دانم، حضرت فرمود: من گفتم چه اندازه امید دارى عایدت بشود؟ گفت: امیدوارم که دویست اشرفى عاید شود، پس حضرت کیسه زرى بیرون آوردند که در آن سیصد اشرفى بود وبه آن مرحمت کردند وفرمودند این را بگیر وزراعت نیز باقى است و حق تعالى روزى خواهد فرمود تورا در آنچه امید دارى، عمرى برخاست وسر آن حضرت را بوسید واز آن جنا درخواست که از تقصیرات اوبگذرد واورا عفو فرماید، حضرت تبسم فرمود وبرگشت وپس از آن عمرى را در مسجد دیدند نشسته چـون نـگـاهش به آن حضرت افتاد گـفت: (الله اعلم حیث یجعل رسالته) اصحابش به وى گـفتند که قصه توچیست توپیش از این غیر این مى گفتى؟! گفت: شنیدید آنچه گفتم باز بشنوید. پس شروع کرد به آن حضرت دعا کردن، اصحابش با اومخاصمه کردند اونیز، با ایشان مخاصمه کرد پس حضرت فرمود به کسان خود که کدام یک بهتر بود، آنچه شما

اراده کرده بودید یا آنچه من اراده کردم، همانا من اصلاح کردم امر اورا به مقدار پولى وکفایت کردم شر اورا به آن.
منبع: منتهی الآمال جلد 2 ، صفحه 119