بسم الله الرحمن الرحیم
در این جلسه هم مثل جلسات قبل ابتدا یک مشخصات شناسنامه ای از امام سجاد علیه السلام گفتیم و بعد یک داستان از ایشان را به صورت پاورپوینت در اورده و به نمایش گذاشتیم.

متن داستان:

شیخ مفید و غیره روایت كرده اند كه مردى از اهل بیت حضرت امام زین العابدین علیه السلام نزد آن حضرت آمد و به آن جناب ناسزا و دشنام گفت حضرت در جواب او چیزى نفرمود، پـس چـون آن مرد برفت با اهل مجلس خود، فرمود كه شنیدید آنچه را كه این شخص گفت الحال دوست دارم كه با من بیایید برویم نزد او تا بشنوید جواب مرا از دشنام او، گفتند مى‌آییم و ما دوست مى‌داشتیم كه جواب او را مى‌دادى، پـس حضرت نعلین خود را برگرفت و حركت فرمود و 


ادامه داستان در ادامه مطلب

مى‌خواند:

( و الكاظمین الغیظ و العافین عن الناس و الله یحب المحسنین)  (9)

رواى گـفت: از خواندن آن حضرت این آیه شریفه را دانستم كه بد به او نخواهد گفت، پـس آمد تا منزل آن مرد و صدا زد او را و فرمود به او بگویید كه على بن الحسین است. چـون آن شخص شنید كه آن حضرت آمده است بیرون آمد مهیا براى شر، و شك نداشت كه آمدن آن حضرت براى آن است كه مكافات كند بعض ‍ جسارتهاى او را. حضرت چون دید او را فرمود: اى برادر! تو آمدى نزد من و به من چنین و چنین گفتى، پس هرگاه آنچه گفتى از بدى در من است از خدا مى‌خواهم كه بیامرزد مرا، و اگر آنچه گفتى در من نیست حق تعالى بیامرزد تو را.

راوى گفت: آن مرد كه چنین شنید میان دیدگان آن حضرت را بوسید و گفت: آنچه من گفتم در تو نیست و من به این بدیها سزاوارترم، راوى حدیث گفت كه آن مرد حسن بن حسن ـ رحمه الله ـ بوده.

منبع: منتهی الآمال ، جلد 1 ، صفحه 436