بسم الله الرحمن الرحیم
 در این جلسه مثل جلسات قبل ابتدا یک مشخصات شناسنامه ای از حضرت گذاشتیم و بعد داستان.
مشروح کلاس:
متاسفانه به دلایلی فرصت ساخت داستان به صورت پاور پوینت نشد و ما مجبور شدیم . به انیمیشن ها بسنده کنیم.
پاور پونیتی که برای دانلود میگذارم فقط مشخصات شناسنامه ای امام حسین علیه السلام هست.