بسم الله الرحمن الرحیم


این جلسه در مورد کنترل خشم گفتیم. اینکه خب طبیعیه انسان بعضی وقتا عصبانی میشه. ابتدا از بچه ها پرسیدیم :
تا حالا عصبانی شدید؟
بچه ها جواب دادند.
بعدش این سوال:
چرا؟
و بعد اینکه وقتی عصبانی میشی چیکار میکنی؟
جواب بچه ها اینها بود ، یا فرد رو میزنن ، یا بهش فحش میدن ، یا قهر میکنن.خب ازشون پرسیدیم آیا اینکارا درسته؟
همه گفتند نه ، .  گفتیم خب پس چرا اینکارو میکنید؟
جوابی نداشتند. خب میدانستند که وقتی عصبانی میشوی دیگه حواست جمع نیست. 
بعدش یه داستان گفتیم در مورد پسری که پدرش بهش سفارش کرده بود که هر وقت عصبانی شدی ، به ازای هر بار عصبانیت میخی را به دیوار سخت بکوبی ، روز اول بچه تعداد زیادی میخ در دیوار زده بود ، کم کم خشم خودش رو کم تر کرد ، اعداد میخ ها کمتر شد ، روز به روز تعداد میخ ها کمتر و کمتر شد. تا وقتی که دیگه پسر بچه عصبانی نمیشد. به پدرش گفت. پدرش گفت به ازای هر روز عصبانی نشدن یک میخ از دیوار بکشد. پسر اینکار را کرد تا وقتی که دیگه هیچ میخی در دیوار نموند. به پدرش اطلاع داد. پدرش دست پسرش را گرفت و به کنار دیوار برد. به او گفت : پسرم کار درستی کردی آفرین ، ولی خوب به دیوار نگاه کن ، آیا این دیوار همان دیوار قبلی است؟
نه ، درسته درونش دیگر میخی نیست ، ولی هر میخ ، حفره ای درون دیوار درست کرده است ، خب وقتی تو عصبانی میشوی و  کسی را ناراحت میکنی مثل میخی است که درون دیوار میزنی ، وقتی معذرت خواهی میکنی مثل این است که میخ را بیرون کشیده ای ، ولی با این وجود هم ، باز جای ان باقی میماند.
پس عصبانی نشدن بسیار بهتر است از اینکه عصبانی بشوی و بعد معذرت خواهی کنی.
بعدش یه نمایش در مورد عصبانیت و کنترل نکردن خشم گذاشتیم که بچه ها در اون دیدند که یکی از شخصیت های نمایش به خاطر کنترل نکردن خشمش باعث اتفاقات بدی شد.

تصویری از نمایش:و 
پاور پونت کلاس و نمایش رو براتون گذاشتم.