بسم الله الرحمن الرحیم

بازی پانتومیماین بازی به این گونه هست که بچه ها رو به دو گروه تقسیم میکنیم. اینکار به وسیله خودشون انجام میشه. دو تا سرگروه انتخاب میکنیم. بعدش میگیم خودتون یار گیری کنید.
بعدش که گروه ها مشخص شد دو گروه با فاصله از هم قرار میگیرند. بعدش باید یک نفر از یک گروه مثلا گروه الف بیاد پیش بچه های گروه ب.
گروه ب باید از قبل با همفکری یه چیز  رو مشخص کرده باشند. بعد اون رو به اون فرد که از گروه الف اومده میگن تا اون فرد ، آن چیز از پیش تعیین شده رو  به صورت پانتومیم اجرا کنه تا همگروهی هاشون اون رو بفهمن. اگه فهمیدند که نوبت اونها میشه. ولی اگه تا زمان مشخصی که با توافق دو گروه معین میشه. مثلا 5 دقیقه. نفهمیدند باز نوبت همون گروه میمونه.